Η εφαρμογή και η χρήση ηλεκτρονικών μέσων στην διαδικασία παροχής υπηρεσιών αθλητισμού

είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία, η οποία έχει ξεπεράσει πολλά εμπόδια όπως είναι η αντίσταση στην αλλαγή, η παραπληροφόρηση και οι τεχνολογικές φοβίες. Οι εξελίξεις στον τομέα αυτό έχουν οδηγήσει στην παροχή υπηρεσιών αθλητισμού προσανατολισμένης στον αθλητή, στην μείωση των λειτουργικών εξόδων αλλά στην εισαγωγή νέων όρων στον τεχνολογικό χάρτη όπως είναι ο όρος ηλεκτρονική ομάδα (e-team).

Κυριότερες εφαρμογές είναι οι ακόλουθες:
Ηλεκτρονικός φάκελος αθλητή
Δίκτυα πληροφοριών αθλητών
Δικτυακές πύλες για τον αθλητισμό
Πληροφοριακά συστήματα αθλητισμού
Ανάλυση και σχεδιασμός των υπηρεσιών του συστήματος
screen_04
Οργάνωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων
με βάση τα πληροφοριακά συστήματα
 • Συντήρηση Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού

  (υλικοί πόροι)

 • Η διαδικασία κατασκευής μιας αθλητικής εγκατάστασης

 • Η διαχείριση της εγκατάστασης

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων
 • Επαγγελματικά αρχεία

  καταγραφή των εργασιών και των δραστηριοτήτων που εκτελούνται

 • Σχέδιο προπόνησης

 • Διαχείριση του εργατικού δυναμικού

 • Μητρώο των δραστηριοτήτων Διαγράμματα ροής

 • Γραφείο απασχόλησης

screen_05
screen_06
Διαχείριση των χρηστών
 • Εύρεση Αθλητή

 • Προσθήκη Αθλητή

 • Επισκόπηση Αθλητών

 • Ψυχολογικά test

 • Σωματομετρικά στοιχεία

 • Εργομετρικά test

Καρτέλα συνδρομών
 • Στατιστικά τζίρων

 • Στατιστικά παροχών

 • Στατιστικά επισκέψεων

 • Στατιστικά μελών

 • Προβολή στατιστικών

 • Επιλογή βάσει ακαδημίας

 • Επιλογή βάσει φύλου

 • Επιλογή κατηγορία πελατών

screen_07